Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
664 Dzierżawa Biometru przez okres 24 miesięcy DSUiZP 24/JK/163/2023 Jacek Kruk 2023-11-28
669 Dostawa dwóch foteli ginekologicznych oraz dwóch stołów rehabilitacyjnych trzyczęściowych DSUiZP 24/JK/211/2023 Jacek Kruk 2023-11-28
670 DSUiZP 24/JK/217/2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie systematycznej usługi związanej z odbiorem odpadów o kodzie 16 03 80 (Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatnych do spożycia), 20 01 25 (olej i tłuszcze jadalne) w tym uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 w ilości rocznej ok. 7800 kg wytworzonych przez ZOZ w Końskich Jacek Kruk 2023-11-28
671 Odsprzedaż używanego rezonansu magnetycznego wraz z sprzętem medycznym i wyposażeniem Pracowni Rezonansu Magnetycznego DSUiZP 24/JK/225/2023 Jacek Kruk 2023-11-28
594 DSU i ZP 252/AD/28/2022r Przedmiot zamówienia; Systematyczne- sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy: soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów zużywalnych do fakoemulsyfikacji ( wg zadań 1-4 ) Anna Drabik 2023-11-07
581 Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich DSUiZP 252/JK/17/2022 Jacek Kruk 2023-11-07
616 Zakup i dostawa przez okres 36 miesięcy: materiałów, narzędzi zużywalnych do zabiegów endowaskularnych wg zadań od 1 do 21 i do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań od 22 do 37 ZNAK SPRAWY: DSUIZP 252 JK/11/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
634 Sukcesywne dostawy wg potrzeb Zamawiającego szybkich testów kasetkowych do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminowej (GDH) Clostridium Difficile w próbkach kału ludzkiego w jednej kasetce. DSUiZP 24/JK/48/2023 Anna Drabik 2023-11-07
628 kompleksowe systematyczne świadczenie usług w zakresie prania, dezynfekcji, sterylizacji, maglowania, prasowania i reperacji bielizny szpitalnej oraz transportu, załadunku i wyładunku do Zamawiającego. Znak sprawy: DSUiZP 252/JK/27/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
630 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy gazów medycznych DSUIZP 252 JK/29/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
635 Dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży operacyjnej przez okres 36 miesięcy ZNAK SPRAWY: DSUIZP 252 JK/37/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
643 Usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich DSUiZP 252/RS/39/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
648 Zakup wraz z dostawą mięsa oraz wędlin Jacek Kruk 2023-11-07
652 Sukcesywne dostawy jaj dla potrzeb ZOZ w Końskich DSUiZP 24/JK/102/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
653 Sukcesywne dostawy ryb dla potrzeb ZOZ w Końskich DSUiZP 24/JK/103/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
650 Sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb ZOZ w Końskich DSUiZP 24/JK/100/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
654 Sukcesywne dostawy świeżych warzyw i owoców dla potrzeb ZOZ w Końskich DSUiZP 24/JK/104/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
655 Sukcesywne dostawy mrożonek dla potrzeb ZOZ w Końskich DSUiZP 24/JK/105/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
656 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych gotowych dla potrzeb ZOZ w Końskich DSUiZP 24/JK/106/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
663 Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do oznaczania parametrów krytycznych przez okres 12 miesięcy DSUiZP 24/JK/157/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
662 Dostawa generatora termolezji wraz z dwoma leżankami DSUiZP 24/JK/155/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
665 Szkolenie okresowe około 330 pracowników ZOZ Końskie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. DSUiZP 24/JK/162/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
657 Wykonanie testów specjalistycznych urządzeń RTG DSUiZP 24/JK/109/2023 https://zoz-konskie.bip.org.pl/admin/przetargi/index/id/657/page/0 Jacek Kruk 2023-10-05
642 Dostawa narzędzi neurochirurgicznych do operacji kręgosłupa Numer sprawy DSUiZP 24/JK/59/2023 Jacek Kruk 2023-10-05
632 Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szeląg Zbigniew 2023-09-22
637 Numer sprawy  DSUiZP/24 /AD/116/2023r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU Anna Drabik 2023-09-08
638 Dostawę Oleju opałowego lekkiego wg załącznika nr 2 oraz opisu przedmiotu zamówienia wg załącznik nr 4 Maciążek Łukasz 2023-08-29
631 Dostawy RĘKAWIC MEDYCZNYCH Szeląg Zbigniew 2023-08-25
636 Numer sprawy  DSUiZP/24 /AD/115/2023r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU Anna Drabik 2023-08-17
603 Dostawa i uruchomienie Komory Laminarnej Maciążek Łukasz 2023-07-17
621 Dostawa leku RISDIPLAMUM 0,75mg/ml proszek do sporządzenia roztworu doustnego, butelka 80 ml do programu lekowego B.102.FM. - sukcesywnie przez okres 12 m-cy dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich Maciążek Łukasz 2023-07-17
629 Sukcesywne dostawy przez okres 18 miesięcy środków dezynfekcyjnych i ogólnoszpitalnych według części 1-7 Maciążek Łukasz 2023-07-17
605 Kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E Numer sprawy: DSUiZP 252/JK/2/2023 Jacek Kruk 2023-04-28
611 Wykonanie dokumentacji w zakresie przeprowadzenia modernizacji lądowiska. Jacek Kruk 2023-04-28
608 Do wszystkich zainteresowanych: Zapraszanie do przedstawienia oferty cenowej Tomasz Milcarz 2023-04-28
614 Sukcesywne dostaw naczyń z pulpy celulozowe przez okres 12 miesięcy Tomasz Milcarz 2023-04-28
619 Wykonywanie usług serwisowych polegających na okresowych przeglądach technicznych, konserwacjach oraz naprawach sprzętu i aparatury medycznej Szeląg Zbigniew 2023-04-19
618 Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 potwierdzonej Aprobatą techniczną, Certyfikatem zgodności i Deklaracją zgodności dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii wg załącznika nr 2 oraz opis przedmiotu zamówienia wg załącznik nr 4 Maciążek Łukasz 2023-04-18
617 Sukcesywne dostawy prze 24 miesiące Diagnostycznych jednopacjentowych ( zestawów) bronchoskopów do posiadanego Monitora Ambu aView dla potrzeb Oddz. A I T Tomasz Milcarz 2023-04-12
598 Numer sprawy DSUiZP 252/AD/31/2022 Sukcesywne dostawy przez okres 12 ? miesięcy sprzętu medycznego jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych w Stacji Dializ ? wg zadań od 1 do 9 Anna Drabik 2023-03-28
606 Sukcesywne dostawy przez okres 24 ? miesięcy: zespoleń do zabiegów ortopedycznych tj. artroskopii, barku, kolana i stawu skokowego (część 1) oraz zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych (część 2) Anna Drabik 2023-03-28
612 Sukcesywne dostawy przez okres 12 ? miesięcy: pieluszek  dla dzieci (część 1), pieluchomajtek  dla dorosłych (część 2), podkładów ginekologicznych (część 3), wkładów anatomicznych (część 4), majtek chłonnych (część 5) oraz zestawów do usuwania staplerów (część 6). Anna Drabik 2023-03-28
609 Sukcesywnie przez okres 12 m-cy dostawy leku ADALIMUMABUM do programów lekowych wg opisu i ilości określonych w załącznikach nr 2 dla części 1 i części 2 Maciążek Łukasz 2023-02-21
610 Dostawa leków różnych wg opisu i ilości określonych w załącznikach nr 2 dla części 1 - 3 - sukcesywnie przez okres 30 m-cy. Maciążek Łukasz 2023-02-21
607 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy kaniul dożylnych bezpiecznych. Maciążek Łukasz 2023-02-07
604 Dostawę leku UPADACITINIBUM 15mg x 28 tabl. o przedłużonym uwalnianiu do programu lekowego B.35 wg opisu i ilości w zał. nr 2 - sukcesywnie przez okres 12 m-cy. Maciążek Łukasz 2023-01-24
602 Dostawa leków do programów lekowych wg opisu i ilości z części od nr 1 do 58 , - sukcesywnie przez okres 12 m-cy. Tomasz Milcarz 2022-12-21
601 Dostawy sprzęty do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowodowego tj : Cystoskopy giętkie wg zadania nr 1 . Urządzenia NIPS (Network Intrusion Prevention System) ? kpl. 1 wraz z Urządzeniem sBDS (server breach detection system) ? kpl.1 wg zadania 2 Maciążek Łukasz 2022-11-24
596 Wdrożenie, doskonalenie i rozwój systemu planowania i zarządzania ryzykiem i ciągłością działania w oparciu o system klasy ERM Tomasz Milcarz 2022-09-29
595 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ambulans transportowy A2 Maciążek Łukasz 2022-09-27
592 DSUiZP 252/AD/26/2022 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy - wyrobów włókninowych, serwet, zestawów odzieży, podkładów, osłon wg zadań 1 - 5 Anna Drabik 2022-08-30
593 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy sprzętu jednorazowego użytku według zadań 1 - 9 Maciążek Łukasz 2022-08-30
591 Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/22/2021r. Dostawa leków do programów lekowych wg opisu i ilości z zadań od nr 1 do 8,- sukcesywnie przez okres 6 m-cy. Tomasz Milcarz 2022-08-02
590 Dostawa: Łóżek do intensywnej opieki medycznej z przechyłami bocznymi i wagą ? kpl. 10 Tomasz Milcarz 2022-07-25
589 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej ZOZ w Końskich DSUiZP 252/JK/24/2022 Jacek Kruk 2022-07-20
588 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy środków dezynfekcyjnych i ogólnoszpitalnych według zadań 1-7 Maciążek Łukasz 2022-07-14
587 Remont dachu budynku warsztatu oraz remont fragmentu dachu budynku szpitala blok łóżkowy część D. Budynki w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie. Jacek Kruk 2022-07-13
585 Sukcesywne dostawy leku Erytropoetyna - alfa przez okres 24 miesięcy. Maciążek Łukasz 2022-06-15
582 kompleksowe systematyczne świadczenie systematycznych usług w zakresie prania, dezynfekcji, sterylizacji, maglowania, prasowania i reperacji bielizny szpitalnej oraz transportu, załadunku i wyładunku do Zamawiającego. Wdrożenie systemu RFID UHF u Zamawiającego. ? przez okres 12 ? miesięcy. Numer sprawy DSUiZP 252/JK/18/2022 Jacek Kruk 2022-06-13
584 DSUiZP 252/AD/ 19/2022 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy ? płynów i zestawów do leczenia nerkozastępczego do automatycznej i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej wg zadań 1-2 Anna Drabik 2022-06-10
583 Dostawa i uruchomienie aparatu Funduscamera Maciążek Łukasz 2022-06-06
578 DSU i ZP 252/AD/13/2022r Przedmiot zamówienia; Systematyczne dostawy wg zad. nr 1 artykułów biurowych - sukcesywnie przez okres 24 miesięcy. Anna Drabik 2022-06-02
579 Sukcesywne dostawy opatrunków specjalistycznych wg zadań nr 1 ? 4 przez okres 12 miesięcy Anna Drabik 2022-06-02
580 Dostawa i uruchomienie aparatu angio OCT i aparatu Funduscamera oraz stołu operacyjnego na sale endoskopową - według zadań 1 - 3 Maciążek Łukasz 2022-05-31
577 systematyczne ? sukcesywnie dostawy przez okres 36 miesięcy: materiałów, narzędzi zużywalnych do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań od 1 do 6 Numer sprawy DSUiZP 252/JK/14/2022 Jacek Kruk 2022-05-19
569 DSUiZP 252/AD/6/2022 Sukcesywne dostawy opatrunków oraz preparatów do pielęgnacji wg zadań nr 1 ? 12 przez okres 12 miesięcy Anna Drabik 2022-05-17
572 : Sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy : płyt, śruby stalowe/tytanowe, tytanowe gwoździe śródszpikowe z osprzętem do zaopatrywania złamań kości-według zadań 1 - 2 Jacek Kruk 2022-05-10
574 Przegląd techniczny kolumn medycznych, paneli nadłóżkowych oraz tablic poboru gazów medycznych. Numer sprawy DSUiZP 24/JK/31/2022 Jacek Kruk 2022-05-05
573 Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich Numer sprawy DSUiZP 24/JK/30/2022 Jacek Kruk 2022-05-04
570 Dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk sprężarek spiralnych Numer sprawy DSUiZP 252/JK/8/2022 Jacek Kruk 2022-04-25
571 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy : endoprotez bez cementowych stawu biodrowego z opcją panewki dwu mobilnej; oraz endoprotez pierwotnych stawu kolanowego - według zadań 1 - 2 Maciążek Łukasz 2022-04-22
568 Dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk sprężarek medycznych oraz dostawa, dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2 Numer sprawy DSUiZP 252/JK/7/2022 Jacek Kruk 2022-04-11
539 Sukcesywne systematyczne dostawy przez okres 12 ? miesięcy wyrobów medycznych do dializy nerkowej w Stacji Dializ ? wg zadań od 1 do 8 Anna Drabik 2022-04-08
567 Numer sprawy DSUiZP 252/ AD/5/2022 Systematyczne ? sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy specjalistycznego  j/u sprzętu medycznego do zabiegów elektrochirurgicznych  i chirurgii  kolorektalnej   ? wg zadań  1 ? 2 Anna Drabik 2022-03-28
563 Numer sprawy DSUiZP 252/ AD/3/2022 Sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy - sprzętu jednorazowego użycia anestozjologicznego i do znieczuleń? wg zadań 1 - 3. Anna Drabik 2022-03-17
565 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy leku do programu lekowego TOLVAPTANUM DSUiZP 24/ŁM/82/2022r. Maciążek Łukasz 2022-03-09
564 Świadczenia z zakresu transportu sanitarnego nr sprawy DSUiZP/24/ŁM/60/2022r. Maciążek Łukasz 2022-02-25
562 sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy : 40 opakowań BROLUCIZUMABUMU roztw.do wstrzyk. 120mg/1ml x 1 amp.strzyk 0,165ml Maciążek Łukasz 2022-02-21
560 Numer sprawy DSUiZP 24/JK/6/2022 Dzierżawa dostawa i montaż urządzeń wodo-oszczędnych w obiekcie przy ul. Gimnazjalnej 41 26-200 Końskie Zamówienie Jacek Kruk 2022-02-08
559 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy ? wyrobów do automatycznej i ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej ADO-CADO. Numer sprawy: DSUiZP 252/AD/02/2022 Anna Drabik 2022-02-07
558 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy : Rękawic chirurgicznych i diagnostycznych. Rękawic specjalistycznych: w tym rękawiczki ratownicze, nitrylowe, winylowe, lateksowe i uchwytów - według zadań 1-2 Maciążek Łukasz 2022-02-03
551 kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E DSUiZP/ 252/JK/29/2021 Jacek Kruk 2022-02-02
557 Wdrożenie oraz uruchomienie automatycznego, telefonicznego systemu informacyjnego Call Center w tym IVR (Interactive Voice Response) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich wraz z 12 miesięczną gwarancją Numer sprawy DSUiZP 24/JK/1/2022 Jacek Kruk 2022-01-20
555 Sukcesywne dostawy przez okres 42 ?miesięcy : Produktów farmaceutycznych - Leków uzupełniających - według zadań 1, 2, 3. Maciążek Łukasz 2022-01-14
547 Dostawy testów i wskaźników wg zadań 1-4 Numer sprawy DSUiZP 24/AD/230/2021r Anna Drabik 2022-01-10
548 Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/24/2021r. Dostawa leków do programów lekowych wg opisu i ilości z zadań od nr 1 do 41, - sukcesywnie przez okres 12 m-cy. Tomasz Milcarz 2022-01-10
556 Dostawa ostrzy model 9660 do strzygarki 3M TM Surgical Cliper 9661 - Konkurs ofert Numer sprawy DSUiZP 24/AD/246/2021r Anna Drabik 2022-01-10
554 Sukcesywne dostawy przez okres 24 m-cy materiałów medycznych i zużywalnych w tym; wyrobów włókninowych pełnobarierowych, zestawów serwet, różnych wyrobów włókninowych wg zadań 1 ? 3. Anna Drabik 2022-01-05
550 Dostawy materiałów, narzędzi zużywalnych do zabiegów kardioangiograficznych i stentgraftów, wg zadań od 1 do 16. wg poniższego zestawienia i uszczegółowień zawartych w załącznikach nr 2 Formularzy Cenowych. Numer sprawy DSUiZP/ 252/ JK/26/2021 Jacek Kruk 2021-12-28
546 Dostawa i uruchomienie lasera okulistycznego. Maciążek Łukasz 2021-11-12
545 Urządzenie do rehabilitacji nr. sprawy DSUiZP 24/ŁM/270/2021r. Maciążek Łukasz 2021-11-09
544 Dostawa i uruchomienie densytometru. Maciążek Łukasz 2021-11-09
543 Dostawa montaż i uruchomienie, lampy RTG typ RAD60/B-130H w aparacie RTG typ Poyard premium SN A6363-01/02 Numer sprawy DSUiZP 24/JK/48/2021 Jacek Kruk 2021-10-28
541 wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 lit. a, b i c oraz pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, 961, 1165, 1250 ). Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/47/2021    Jacek Kruk 2021-10-28
537 Usługi w zakresie wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego, oraz kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego DSUiZP/ 252/ JK/19/2021 Jacek Kruk 2021-10-26
540 Roboty budowlane polegające na przebudowie szybów windowych i wymianie dźwigu osobowego w budynkach będących w zasobach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich Numer sprawy DSUiZP 24/JK/46/2021 Jacek Kruk 2021-10-20
507 Aktualizacji dokumentacji kartograficznej (profile pól wznoszenia i podejścia) i Instrukcji Operacyjnej lądowiska dla śmigłowców. Zgodnie z protokółem kontroli lądowiska który stanowi załącznik w postaci skanu do tego postępowania. Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/25/2021   Jacek Kruk 2021-10-14
515 Szkolenie okresowe około 320 pracowników ZOZ Końskie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy DSUiZP 24/KJ/26/2021 Jacek Kruk 2021-10-14
512 Kopuły świetlikowe z polimetakrylanu metylu (PMMA), Podstawy kopuł świetlikowych Do mocowania świetlików dachowych, Kapturki do śrub montażowych podstawy Numer sprawy DSUiZP 24/JK/30/2021 Jacek Kruk 2021-10-14
538 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 osobowej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim DSUiZP 252/JK/21/2021 Jacek Kruk 2021-10-14
514 Przegląd techniczny kolumn medycznych, paneli nadłóżkowych oraz tablic poboru gazów medycznych Numer sprawy DSUiZP 24/JK/31/2021 Jacek Kruk 2021-10-14
536 Sukcesywne dostawy przez okres 48 miesięcy ? opakowań sterylizacyjnych i wskaźników w Centralnej sterylizacji wg zadań 1 - 6 Anna Drabik 2021-09-29
532 Numer sprawy: DSUiZP/ 252/ MT/13/2021 Dostawa Tomografu Komputerowego Tomasz Milcarz 2021-09-28
535 Dostawę: Komory izolacyjnej do przewozu pacjenta, Toru wizyjnego HD z videogastroskopem HDTV. Videobronchoskopu . Aparatu USG z funkcją echo kardiologii- według zadań 1-4 Maciążek Łukasz 2021-09-20
528 Dostawa worków foliowych - konkurs ofert DSUiZP 24/AD/163/2021r Anna Drabik 2021-09-01
527 Dostawa środków czystościowych - konkurs ofert DSUiZP 24/AD/162/2021r Anna Drabik 2021-09-01
531 DSUiZP 252/AD/15/2021 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy - wyrobów włókninowych, serwet, zestawów odzieży, podkładów, osłon wg zadań 1 - 5 Anna Drabik 2021-08-26
529 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy sprzętu jednorazowego użytku według zadań 1-9 Maciążek Łukasz 2021-08-09
526 Dostawę leku do programów lekowych wg opisu i ilości w zadaniu nr. 1 - sukcesywnie przez okres 6 m-cy. Maciążek Łukasz 2021-07-27
525 DSUiZP 252/AD/10/2021 Sukcesywne dostawy przez okres 36 miesięcy płynów oraz zestawów do leczenia nerkozastępczego u chorych z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym Anna Drabik 2021-07-21
524 Dostawa leków uzupełniających wg. opisu i ilości z zadań od nr 1 do 5 , - sukcesywnie przez okres 24 m-cy. Maciążek Łukasz 2021-07-01
520 Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy środków dezynfekcyjnych i ogólnoszpitalnych według zadań 1-6 Maciążek Łukasz 2021-06-30
517 Dostawa i ułożenie wykładziny Tarkett iQ Optima w ilości około 616 m2 w Oddziale Kwarantanny ZOZ Końskie Numer sprawy DSUiZP 24/JK/34/2021 Jacek Kruk 2021-06-23
522 Roboty budowlane polegające na przebudowie szybów windowych i wymianie dźwigu osobowego w budynkach będących w zasobach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich Numer sprawy DSUiZP 24/JK/36/2021 Jacek Kruk 2021-06-23
521 kompleksowe systematyczne świadczenie systematycznych usług w zakresie prania, dezynfekcji, sterylizacji, maglowania, prasowania i reperacji bielizny szpitalnej oraz transportu, załadunku i wyładunku do Zamawiającego. Wdrożenie systemu RFID UHF u Zamawiającego. ? przez okres 12 ? miesięcy. Numer sprawy DSUiZP 252/JK/8/2021 Jacek Kruk 2021-06-23
513 dot.: Dostawę leków różnych wg opisu i ilości z zadań od nr 1 do 34 , - sukcesywnie przez okres 48 m-cy. o.sprw. DSUiZP/ 252/ MT/5/2021 Tomasz Milcarz 2021-06-17
518 Woda na sezon letni - konkurs ofert DSUiZP 24/AD/90/2021r Anna Drabik 2021-06-15
510 Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/3/2021r. Dostawa leków do programów lekowych wg opisu i ilości z zadań od nr 1 do 3,- sukcesywnie przez okres 12 m-cy. Tomasz Milcarz 2021-06-04
508 DSUiZP 252/ŁM/2/2021 Dostawy-sukcesywnie przez okres 24 miesięcy - środków dezynfekcyjnych wg. zad. 1-5 Maciążek Łukasz 2021-05-28
516 Oprogramowanie antywirusowe ESET ESET Endpoint Security ? przedłużenie sztuk licencji 430 okres 3 lata Przedłużenie liczone od dnia wygaśnięcia aktualnej licencji tj. 25.06.2021 ESET Endpoint Security ? rozszerzenie sztuk licencji 18 okres 3 lata Klucz licencyjny pozostaje bez zmian Przedłużenie liczone od dnia wygaśnięcia aktualnej licencji tj. 25.06.2021 Jacek Kruk 2021-05-27
511 DSUiZP 252/AD/4/2021 Sukcesywne dostawy opatrunków wg zadań 1 - 10 przez okres - 12 miesięcy. Anna Drabik 2021-05-14
504 Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich DSUiZP 252/JK/1/2021 Jacek Kruk 2021-04-14
506 Numer sprawy DSUiZP/24/MT /1 /2021 Dostawa zad nr 1. Aparat. System wysiłkowy z bieżnią zad nr 2. Aparat EKG 12 odprowadzeń zad nr 2. Tonometr bezkontaktowy Tomasz Milcarz 2021-04-02
503 Dostawę, montaż i uruchomienie dwudziestu trzech urządzeń klimatyzacyjnych typu inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia Jacek Kruk 2021-03-26
505 Numer sprawy DSUiZP 24/ŁM/08/2021r Końskie 2021-03-19 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy . Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym. na dostawę ; - wózek wielofunkcyjny WZ-01 szt.12 - wózek wielofunkcyjny WZ-03 szt. 20 - stolik zabiegowy SPZ-08 szt. 1 Maciążek Łukasz 2021-03-26
484 INFORMATYZACJA ZOZ W KOŃSKICH Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014), Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia). DSUiZP 252/JK/18/2020 Jacek Kruk 2021-03-08
491 Dostawa i montaż zabudowy i drzwi z aluminium DSUiZP 24 JK 39 2020 Jacek Kruk 2021-03-08
495 Dostawa materiałów hydraulicznych budowlano wykończeniowych i elektrycznych. DSUiZP 24/JK/66/2020 Jacek Kruk 2021-03-08
496 Kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E Numer sprawy: DSUiZP 252/JK/26/2020 Jacek Kruk 2021-03-08
502 Wymiana (usługa obejmuje demontaż starych, dostawę nowych, montaż i uruchomienie) dwóch sztuk hydroforów wodnych z oprzyrządowaniem Numer sprawy DSUiZP 24/JK/8/2021 Jacek Kruk 2021-03-08
501 DSU i ZP 252/AD/30/2020r - Systematyczne - sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy szwów chirurgicznych - wg zadań 1 - 24 Anna Drabik 2021-02-25
482 Dostawa; Respiratora stacjonarnego z funkcja transportową (Respirator przyłóżkowy) Tomasz Milcarz 2021-02-19
498 Numer sprawy DSUiZP 252/AD/27/2020r Produkt farmaceutyczny: Leki - wg opisu i ilości z zad. nr 1 - 4, opatrunki wg zadania nr 5 oraz środki do dezynfekcji wg zadań nr 6-7 przez okres - 12 miesięcy. Anna Drabik 2021-02-08
499 Numer sprawy DSUiZP 252/AD/29/2020 Sukcesywnie dostawy sprzętu do zabiegów ortopedycznych przez okres 48 ? m-cy. Anna Drabik 2021-02-08
494 Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/24/2020r. Dostawa leków do programów lekowych wg opisu i ilości z zadań od nr 1 do 36, - sukcesywnie przez okres 12 m-cy. Tomasz Milcarz 2021-01-27
500 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Dostawę wyrobów i urządzeń medycznych wg zadań od 1 do 11. Tomasz Milcarz 2021-01-27
497 DSUiZP 252/AD/25/2020 Sukcesywnie dostawy implantów do zabiegów ortopedycznych tj. artroskopii barku,kolana i stawu skokowego oraz zespoleń w obrębie kończyn górnych i dolnych przez okres 24 miesięcy wg zadań od 1 do 2 Anna Drabik 2021-01-13
493 Produkt farmaceutyczny wg opisu i ilości z zad 1-5 DSUiZP 252/AD/23/2020 Anna Drabik 2020-10-27
490 Numer sprawy DSUiZP 252/MT/21/2020r ...Usługa w zakresie odbioru odpadów medycznych : transportu i przetwarzania ?( termiczne przekształcanie) Tomasz Milcarz 2020-10-20
492 DSUiZP 252/MT/22/2020r Dostawa -Zestawu laparoskopowego z możliwością obrazowania w bliskiej podczerwienie NIR/ICG, z wózkiem aparaturowym, dwoma monitorami, egzoskopem do ICG oraz rektoskopem operacyjnym Tomasz Milcarz 2020-10-20
489 Wyroby medyczne do dializy nerkowej w Stacji Dializ wg zadań od 1 do 9 oraz środki dezynfekcyjne zad nr 10 DSUiZP 252/AD/20/2020r Anna Drabik 2020-10-14
486 Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich DSUiZP 252/JK/19/2020 Jacek Kruk 2020-09-24
481 systematyczne ? sukcesywnie dostawy przez okres 36 miesięcy:  materiałów, narzędzi  zużywalnych do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań od 1 do 9 DSUiZP 252/JK/16/2020 Jacek Kruk 2020-09-24
488 Wykonanie testów specjalistycznych urządzeń RTG Numer sprawy DSUiZP 24/JK/40/2020 Jacek Kruk 2020-09-24
487 Produkt farmaceutyczny wg opisu i ilości z zad 1-5 DSUiZP 252/AD/17/2020 Anna Drabik 2020-07-28
465 systematyczne – sukcesywnie dostawy przez okres 36 miesięcy: materiałów, narzędzi zużywalnych do zabiegów endowaskularnych wg zadań od 1 do 23 i do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań od 24 do 28 Numer sprawy: DSUiZP 252/JK/6/2020. Jacek Kruk 2020-07-24
485 Dostawa, montaż i uruchomienie jednego urządzenia klimatyzacyjnego typu inwerterowe, o mocy chłodniczej min. 5 KW firmy Toshiba: seria Seiya R32 Lokalizacja 1 piętro szpitala Pracownia Endoskopowa DSUiZP 24/JK/33/2020 Jacek Kruk 2020-07-24
483 Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych wg asortymentu z zadań 1 ,2,3,4,4a,5,6,7 Anna Drabik 2020-07-23
480 Dostawa wody mineralnej Anna Drabik 2020-06-16
471 DSUiZP 24/MT/1/2020r Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na dostawę: Naczyń jednorazowych sanitarnych z pulpy celulozowej Tomasz Milcarz 2020-06-01
478 Dostawę artykułów papierniczych wg. zad. nr 1 – sukcesywnie przez okres 24 m-cy. Numer sprawy DSUiZP 252/AD/11/2020 Anna Drabik 2020-05-26
477 Numer sprawy DSUiZP 24/JK/18/2020 1. Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch urządzeń klimatyzacyjnych typu inwerterowe podsufitowych, o mocy chłodniczej min. 5 KW firmy Rotenso model Jato. Lokalizacja 4 piętro szpitala oddział Kardiologiczny 2. Demontaż 2 sztuk istniejących klimatyzatorów ściennych Delohgi i odbiór i utylizacje klimatyzatorów + czynnika + Orzeczenie kasacyjne Jacek Kruk 2020-05-25
476 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez oferenta przeglądu technicznego kolumn medycznych, paneli nadłóżkowych oraz tablic poboru gazów (TP01- 12 szt.) w Bloku Operacyjnym (wykaz w załączniku nr1), Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wykaz w załączniku nr2) i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (wykaz w załączniku nr3) w terminie do 31.05.2020r. Numer sprawy DSUiZP 24/JK/16/2020 Jacek Kruk 2020-05-12
475 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 lit. a, b i c , pkt 2 (oprócz badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej ) i pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290, 961, 1165, 1250 ). Okresowej kontroli o której mowa w pkt 2 należy dokonać w listopadzie br. Wykaz powierzchni użytkowych budynków znajduje się w załączniku nr 1 a powierzchni zabudowy w załączniku nr 2. Numer sprawy DSUiZP 24/JK/13/2020 Jacek Kruk 2020-05-04
474 DSUiZP 252/AD/14/lek Ranibizumab wg opisu i ilości z zad. nr 1 - systematycznie sukcesywnie przez okres - 36 miesięcy Anna Drabik 2020-04-27
473 DSUiZP 252/AD/13/2020r lek Fingolimod do programu lekowego w leczeniu stwardnienia rozsianego wg opisu i ilości z zad. nr 1 - systematycznie sukcesywnie przez okres - 12 miesięcy. Anna Drabik 2020-04-09
472 DSUiZP 252/AD/12/2020 Sukcesywne dostawy przez okres 36 miesięcy sprzętu medycznego do odsysania i zbiórki wydzielin, zabiegowy sprzęt edoskopowy do opaskowania , klipsy, podwieszki naczyniowe wg zadań 1-4 Anna Drabik 2020-03-27
470 Dostawa urządzenia Stormshield SN910 + licencja na 1 rok pakiet -Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) Numer sprawy DSUiZP 24/JK/7/2020 Jacek Kruk 2020-03-03
469 Numer sprawy DSUiZP 252/AD/10/2020 sukcesywne dostawy przez okres 48 miesięcy-pasków testowych do glukometrów. Anna Drabik 2020-02-26
466 Dostawa energii elektrycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich DSUiZP 252/JK/8/2020 Jacek Kruk 2020-02-24
467 DSUiZP 252/MT/7/2020 Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy–wyrobów włókninowych, serwet, zestawów, odzieży, podkładów i osłon –wg zadań od 1 do 7 Tomasz Milcarz 2020-02-17
468 DSUiZP 252/MS/09/2020r Produkty farmaceutyczne Mieczysław Strychalski 2020-02-17
462 Zakup w trybie ofertowym - usługa transportu sanitarnego DSUiZP 24/MS/05/2020r Mieczysław Strychalski 2020-02-14
463 Produkty farmaceutyczne DSUiZP 252/MS/04/2020r Mieczysław Strychalski 2020-02-11
464 DSUiZP 252/AD/5/2020 Sukcesywnie przez okres 12 - miesięcy dostawy – Rękawic chirurgicznych, diagnostycznych wg zadań 1-2 Anna Drabik 2020-02-10
461 DSUiZP 252/AD/3/2020 Sukcesywnie dostawy – osprzętu medycznego - do zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych, jednorazowego użytku artykułów do higieny pacjenta, odzieży do badań oraz strzykawki do gazometrii wg zadań 1 - 3 Anna Drabik 2020-01-29
460 Lek Baricitinib - do programu lekowego DSUiZP 252/MS/02/2020r Mieczysław Strychalski 2020-01-24
458 Zakup w trybie ofertowym - ostrzy do strzygarek DSUiZP 24/MS/02/2020r Mieczysław Strychalski 2020-01-22

[Liczba odsłon: 731689]

przewiń do góry