OGŁOSZENIE NR 10/19
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Pediatrycznego.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2020 r. na czas udzielania świadczeń.


Zarządzenie_90-19
Ogłoszenie_10-19
formularz_ofertowy_10-19
Protokół


Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 3.12.2019 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 3.12.2019 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska dn. 18.12.2019 r.


OGŁOSZENIE NR 9/19
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
-  opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Okres obowiązywania umowy od 18.10.2019r. na czas udzielania świadczeń.

Zarządzenie 66-19
Ogłoszenie 9-19
formularz ofertowy 9-19
Protokół
Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 24.09.2019 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 24.09.2019 r.

Zmodyfikował

Anna ciecierska dn. 9.10.2019 r. godz. 11.13OGŁOSZENIE NR 8/2019

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami Stacji Dializ (świadczenia zdrowotne w ramach pozostawania w gotowości telefonicznej do ich udzielania w zakresie konieczności przeprowadzenia zabiegu dializy oraz przeprowadzenia kwalifikacji do przeszczepu nerki).
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Stacji Dializ w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w niedziele w ramach pozostawania w gotowości telefonicznej do ich udzielania, zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 01.10.2019 r. na czas udzielania świadczeń.


Zarządzenie_64-19
Protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 10.08.2019 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 10.09.2019 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska dn. 23.09.2019 r.

OGŁOSZENIE NR 7/2019

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- udzielania świadczeń na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
-  opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:
- w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania
   Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej
   w Końskich oraz udzielania świadczeń na stanowisku Zastępcy Kierownika
   Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej
   w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej,
 - w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki
    Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Okres obowiązywania umowy od 02.09.2019r. na czas udzielania świadczeń.


Zarządzenie
ProtokółPodmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 9.08.2019 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 9.08.2019 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska dn. 22.08.2019

OGŁOSZENIE NR 6/2019

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.13.217), Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Załącznik 1 do ogłoszenia

Załącznik 2 do ogłoszenia

Załącznik 3 do ogłoszenia

Załącznik 4 do ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania ofert

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 1.07.2019 r.; godz. 9.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 1.07.2019 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 9.07.2019 r.; 12.07.2019 r.OGŁOSZENIE NR 5/19
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCHNa podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego (JGP H13;
   H14; H16; H17).
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania przez lekarza zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w pozaregulaminowym czasie funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 01.07.2019r. na czas udzielania świadczeń.


Zarządzenie

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 6.06.2019 r.; godz. 12.30

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 6.06.2019 r.

Zmodyfikował


Anna Ciecierska dn. 21.06.2019 r.

OGŁOSZENIE NR  4/19

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Pediatrycznego.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego w ZOZ w Końskich 

w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.


Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Protokół


Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 30.05.2019 r.; godz. 10.05

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 30.05.2019 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż; dn. 14.06.2019 r.

OGŁOSZENIE NR 3/19

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zarządzenie

Ogłoszenie

formularz ofertowy

 protokół


Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 10.05.2019 r.; godz. 10.50

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 10.05.2019 r.

Zmodyfikował

   Robert Dróżdż; dn.24.05.2019


OGŁOSZENIE NR 2/19

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


    Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
   - opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Rehabilitacji Szpitalnej
   - opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w regulaminowym czasie funkcjonowania Działu Rehabilitacji Szpitalnej oraz w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w ZOZ w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 01.04.2019 r. na czas udzielania świadczeń.

Zarządzenie_9-19
formularz_ofertowy-2-19
protokół_2-19


Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 7.03.2019 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 7.03.2019 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż; dn. 22.03.2019 r.
OGŁOSZENIE NR 1/19

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
   - opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Ratownictwa Medycznego/Szpitalnego
      Oddziału Ratunkowego,
   -  opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Chirurgii Ogólnej,
   - opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza:
   - poza regulaminowym czasem funkcjonowania Działu Ratownictwa
     Medycznego/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
   - poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Chirurgii Ogólnej,
   -  w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 01.03.2019 r. na czas udzielania świadczeń.

protokół_1-19Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 5.02.2019 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 5.02.2019 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż; dn. 20.02.2019 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciecierska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-18 08:50:55
  • Liczba odsłon: 1674
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731712]

przewiń do góry