Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
645 Pełnienia obowiązków Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji zwanego dalej Oficerem Bezpieczeństwa Informacji (OBI) u Zamawiającego. Numer sprawy DSUiZP 24/JK/84/2023 Jacek Kruk 2023-11-07
600 Numer sprawy DSUiZP/24 /AD/4/2022r. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Anna Drabik 2023-04-28
613 SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH W OKRESIE 24 MIESIĘCY Maciążek Łukasz 2023-03-10
599 Numer sprawy  DSUiZP/24 /AD/4/2022r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU Anna Drabik 2022-09-29
586 Sukcesywne dostawy przez okres 24 miesięcy środków dezynfekcyjnych i ogólnoszpitalnych według zadań 1-7 Maciążek Łukasz 2022-06-28
576 systematyczne ? sukcesywnie dostawy przez okres 48 miesięcy: materiałów, narzędzi zużywalnych do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań od 1 do 6 Numer sprawy DSUiZP 252/JK/12/2022 Jacek Kruk 2022-05-10
575 DSU i ZP 252/AD/11/2022r Przedmiot zamówienia; systematyczne dostawy wg zad. nr 1 ? artykułów biurowych - sukcesywnie przez okres 24 miesięcy. Anna Drabik 2022-05-10
566 Dostawa fabrycznie nowych czterech sztuk sprężarek medycznych oraz dostawa, dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2 Numer sprawy DSUiZP 252/JK/4/2022 Jacek Kruk 2022-03-29
561 Świadczenia z zakresu transportu sanitarnego nr sprawy DSUiZP/24/ŁM/51/2022r. Maciążek Łukasz 2022-02-17
552 Usługa w zakresie odbioru odpadów medycznych : transportu i przetwarzania ? (termiczne przekształcanie) o kodach; 18 01 01; 18 01 02*; 18 01 03*; 18 01 04; 18 01 06*; 18 01 07; 18 01 08*; 18 01 09 - sukcesywnie przez okres - 12 miesięcy. Maciążek Łukasz 2021-12-07
553 Dostawa i uruchomienie aparatu angio OCT i aparatu Funduscamera Maciążek Łukasz 2021-12-06
549 Usługa w zakresie odbioru odpadów medycznych : transportu i przetwarzania ? (termiczne przekształcanie) o kodach; 18 01 01; 18 01 02*; 18 01 03*; 18 01 04; 18 01 06*; 18 01 07; 18 01 08*; 18 01 09 - sukcesywnie przez okres - 12 miesięcy. Maciążek Łukasz 2021-11-29
542 Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021 Maciążek Łukasz 2021-10-27
534 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 osobowej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim DSUiZP 252/JK/18/2021 Jacek Kruk 2021-09-15
533 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 osobowej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim Numer sprawy DSUiZP 252/JK/17/2021 Jacek Kruk 2021-09-01
530 DostawA fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 osobowej przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim Numer sprawy DSUiZP 252/JK/16/2021 Jacek Kruk 2021-08-18
523 DSUiZP 252/AD/7/2021 Sukcesywne dostawy przez okres 36 miesięcy płynów oraz zestawów do leczenia nerkozastępczego u chorych z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym Anna Drabik 2021-06-22
479 Dostawa wody mineralnej Anna Drabik 2020-06-09
449 Sukcesywnie przez okres 12 -stu miesięcy dostawy– pieluszek ( pampers), pieluchomajtek dla dorosłych i wkładek , systemów do kontrolowanej zbiórki płynnych i półpłynnych stolców i indywidualnych zestawów ochrony biologicznej wg zadań 1 – 3. Anna Drabik 2019-12-02

[Liczba odsłon: 731703]

przewiń do góry