wyciąg ze statutu:

§ 4

1.       Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

2.       Zespół prowadzi działalność szkoleniową w zakresie specjalizacji lekarskich oraz organizuje
i prowadzi kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników.

3.       W Zespole prowadzone są badania kliniczne oraz inna działalność naukowo-badawcza.

 

§ 5

1.       Do zadań Zespołu należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych
i całodobowych.

2.       Zespół realizuje zadania w zakresie służby medycyny pracy określone w ustawie.

3.       Rada Powiatu może nałożyć na Zespół obowiązek wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub
w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. Podmiot tworzący zapewni Zespołowi środki do wykonania takiego zadania chyba, że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy,
a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu- podmiot tworzący jest obowiązany do jej naprawienia.

 

§ 6

1.       Zespół może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.

2.       Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód Zespołu,
z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

3.       Koszty prowadzenia działalności gospodarczej ani straty nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ.

 

§ 7

W wykonywaniu zadań Zespół współpracuje z:

1) innymi podmiotami leczniczymi,

2) placówkami naukowo-badawczymi

3) samorządami i związkami zawodowymi,

4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,

5) Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Farmaceutyczną i innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-14 10:40:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Dróżdż Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-22 14:51:30
  • Liczba odsłon: 2574
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731700]

przewiń do góry