Majątek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

wyciąg ze statutu:

 

Rozdział V

Majątek Zespołu

 

§ 20

1. Wartość majątku Zespołu określają:

1) fundusz założycielski Zespołu,

2) fundusz Zespołu.

2. Fundusz założycielski Zespołu stanowi wartość wydzielonej Zespołowi części mienia państwowego, określonej i ustalonej przez Wojewodę Kieleckiego na podstawie bilansu sporządzonego na dzień rejestracji w sądzie rejestrowym.

3. Fundusz Zespołu stanowi wartość majątku Zespołu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

4. Fundusz założycielski Zespołu zwiększa się o wartość:

1)       wydzielonej części mienia Powiatu Koneckiego,

2)       przekazanych z budżetu państwa dotacji na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu
i aparatury,

3)       przekazanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacji na cele rozwojowe Zespołu,

4)         darów mających charakter majątku trwałego lub przeznaczonego na cele rozwojowe Zespołu .

 

§ 21

1.   Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
i mieniem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

2.   Zespół może zbyć, wydzierżawić, wynająć lub wnieść do spółki bądź fundacji majątek trwały na zasadach określonych przez podmiot tworzący.


Majątek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich na dzień 31 grudnia 2021 r.- pobierz

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-24 08:59:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciecierska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-01 11:42:44
  • Liczba odsłon: 2616
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731707]

przewiń do góry