OGŁOSZENIE NR  14/20
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• opieki lekarskiej nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL)
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach regulaminowych funkcjonowania ZOL
Okres obowiązywania umowy od 1.01.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 
 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 11.12.2020 r.; godz. 9.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 11.12.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn.

OGŁOSZENIE NR  13/20
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• opieki lekarskiej nad pacjentami Oddział Nefrologicznego i Stacji Dializ w godzinach regulaminowych i pozaregulaminowych funkcjonowania w/w oddziału
• zapewnieniu odpowiedniego przygotowania pracowni diagnostycznej (Pracownia Hemodynamiki w Dziale Kardiologicznym) do pracy oraz udzielaniu świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, w godzinach określonych w harmonogramie ustalonym przez Koordynatora pracowni Hemodynamiki i zaakceptowanym przez Udzielającego zamówienia
 
Okres obowiązywania umowy od 1.01.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 
 
Podmiot udostępniający informacje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Wytworzył
z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 7.12.2020 r.; godz. 9.00
Opublikował
Anna Ciecierska; dn. 8.12.2020 r.
Zmodyfikował
Anna Ciecierska; dn. 16.12.2020 r.
 
OGŁOSZENIE NR  12/20
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy
 
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy i wydanie orzeczenia lekarskiego na rzecz pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich obejmujących:
• badania wstępne, okresowe i kontrolne wraz z wydaniem orzeczenia,
• badania kontrolne na zakończenie świadczenia pracy przez pracownika,
• badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wydaniem orzeczenia,
• ekspozycję zawodową,
• profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem z uwagi na warunki pracy.
• Uczestniczenie w komisjach i konsultacjach z zakresu BHP
Orientacyjna liczba pracowników: 860 osób.
 
Zarządzenie
Ogłoszenie
Oferta
Wzór umowy
Protokół
 
Podmiot udostępniający informacje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Wytworzył
Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 4.12.2020 r.; godz. 9.00
Opublikował
Anna Ciecierska; dn. 4.12.2020 r.
Zmodyfikował
Anna Ciecierska; dn. 16.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE NR  11/20

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Gastroenterologicznego
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach regulaminowych funkcjonowania w/w oddziału
 
zarządzenie
ogłoszenie
oferta
protokół
 
Podmiot udostępniający informacje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Wytworzył
z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 1.12.2020 r.; godz. 9.00
Opublikował
Anna Ciecierska; dn. 2.12.2020 r.
Zmodyfikował
Anna Ciecierska; dn. 10.12.2020 r.
 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR  10/20
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego
 
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach regulaminowych i pozaregulaminowych funkcjonowania w/w oddziałów
zarządzenie
ogłoszenie
oferta
protokół
 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 5.11.2020 r.; godz. 12.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 5.11.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 17.11.2020 r.

 
 

OGŁOSZENIE NR  9/20

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach pozaregulaminowych funkcjonowania w/w oddziałów

zarządzenie

ogłoszenie

oferta

protokół

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 20.10.2020 r.; godz. 9.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 20.10.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 28.10.2020 r.

OGŁOSZENIE NR  8/20

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Chirurgii Naczyniowej

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach funkcjonowania w/w poradni

Okres obowiązywania umowy od 1.11.2020 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

ogłoszenie

zarządzenie 

oferta

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 8.10.2020 r.; godz. 12.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 8.10.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 19.10.2020 r.

OGŁOSZENIE NR 7/20
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia 
w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie pozaregulaminowym funkcjonowania w/w oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 23.09.2020 r.; godz. 9.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 23.09.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 1.10.2020 r.

OGŁOSZENIE NR  6/20

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

• opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Pediatrycznego i Poradni Pediatrycznej,

• opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej 

• opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Alergologicznej

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 3.09.2020 r.; godz. 11.50

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 4.09.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 14.09.2020 r.

OGŁOSZENIE NR  5/20
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Urologicznego oraz Poradni Urologicznej,
• opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Neonatologicznego ze Stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz Poradni Neonatologicznej.
 
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:
• w czasie regulaminowym oraz pozaregulaminowym funkcjonowania w/w oddziałów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
• w godzinach funkcjonowania w/w poradni
 
ogłoszenie
zarządzenie
oferta
protokół
 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 6.08.2020 r.; godz. 10.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 6.08.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn.. 18.08.2020 r.

OGŁOSZENIE NR  4/20
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

ogłoszenie

zarządzenie

protokół

oferta

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 23.06.2020 r.; godz. 9.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 23.06.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 1.07.2020 r.


OGŁOSZENIE NR  3/20

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Urologicznego.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Urologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

ogłoszenie

zarządzenie

formularz ofertowy

Protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 15.06.2020 r.; godz. 12.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 17.06.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 23.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE NR  2/20
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2020.295 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Ratownictwa Medycznego/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Urologicznego.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:
- w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania  Działu Ratownictwa Medycznego/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- w regulaminowym czasie funkcjonowania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
-  poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Urologicznego
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 01.06.2020 r. na czas udzielania świadczeń.
 

  zarzadzenie_19-2020.pdf
ogloszenie_2-2020.pdf
formularz_ofertowy_2-2020.pdf

protokol_2-2020.pdf

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 6.05.2020 r.; godz. 11.50

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 6.05.2020 r.

Zmodyfikował


Robert Dróżdż; dn. 21.05.2020 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR  1/20

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  poza regulaminowym czasem funkcjonowania w/w komórek w ramach  zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

formularz ofertowy

ogłoszenie o konkursie

zarządzenie

Protokół

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 7.02.2020 r.; godz. 11.50

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 7.02.2020 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 24.02.2020 r.

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2020-08-06 11:22:46
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 22:20:55
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2020-11-17 10:47:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 22:20:55
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciecierska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-07 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ciecierska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 22:20:55
 • Liczba odsłon: 3654
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731695]

przewiń do góry