OGŁOSZENIE NR  13/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2022.633) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

 

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Okres obowiązywania umów od 12.12.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowy  – zał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich – mgr inż. Jerzy Grodzki ; dn.25.11.2022 r.; godz. 13.30

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 25.11.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 05.12.2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 12/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2022.633) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia   w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie pozaregulaminowym w Dziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

Okres obowiązywania umowy od 1.12.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowyzał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich – mgr Anna Gil dn.15.11.2022 r.; godz. 14.00

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 15.11.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 23.11.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE NR  10/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2022.633) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie pozaregulaminowym (jeden dzień w tygodniu tj. w każdą niedzielę miesiąca) w Oddziale Gastroenterologicznym,

Zadanie Nr 2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w godzinach jej funkcjonowania.

Okres obowiązywania umowy od 01.10.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowyzał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ds finansowych Główny Księgowy – mgr Beata Wójcik dn.15.09.2022 r.; godz. 14.00

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 15.09.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 23.09.2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 9/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2022.633) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia   w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie pozaregulaminowym w Dziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

Okres obowiązywania umowy od 12.09.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowy zał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich – mgr inż. Jerzy Grodzki dn.25.08.2022 r.; godz. 13.0012.30

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 25.08.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 09.09.2022 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR  8/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2022.633) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

 

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Dziale Rentgenodiagnostyki

Okres obowiązywania umowy od 01.09.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Wzór umowyzał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich – mgr inż. Jerzy Grodzki dn.16.08.2022 r.; godz. 14.00

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 16.08.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 24.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE NR 7/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2022.633) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia   w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Oddziale Dermatologicznym wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału oraz w Poradni Dermatologicznej w godzinach jej funkcjonowania.

Zadanie Nr 2:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Oddziale Nefrologicznym,  Stacji Dializ oraz wchodzącym w skład oddziału Zespole Domowej Dializoterapii Otrzewnowej, pozostawaniu w gotowości telefonicznej do udzielania świadczeń w niedziele w Stacji Dializ, oraz stawieniu się na wezwanie w maksymalnym czasie 45 minut od chwili powiadomienia w celu przeprowadzenia określonych procedur medycznych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału, oraz w Poradni Nefrologicznej w godzinach jej funkcjonowania.

Zadanie Nr 3:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

 Zadanie Nr 4:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym w Dziale Rehabilitacji Szpitalnej: Oddział Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.

 Zadanie Nr 5:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza Pracowni Hemodynamiki

Okres obowiązywania umowy od 01.09.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowy dla zadań1,2,3,4  – zał. 1, zał. 2

Wzór umowy dla zadania 5zał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia dla zadań 1,2,3,4,5

Zarządzenie

Sprostowanie do treści ogłoszenia

Protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich – mgr inż. Jerzy Grodzki dn.16.08.2022 r.; godz. 12.30

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 16.08.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 17.08.2022 r.

Hanna Lesiak; dn. 24.08.2022 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR  6/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2022.633) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym w Świętokrzyskim Centrum Reumatologii

Zadanie Nr 2:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Reumatologicznej w godzinach jej funkcjonowania

Zadanie Nr 3:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Osteoporozy w godzinach jej funkcjonowania

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowy dla zadań  – zał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- lek. Andrzej Trofimiuk; dn.15.07.2022 r.; godz. 13.30

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 15.07.2022 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 25.07.2022 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 5/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie pozaregulaminowym (jeden dzień w tygodniu tj. w każdą niedzielę miesiąca) w Oddziale Gastroenterologicznym,

Zadanie Nr 2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. w czasie regulaminowym w Świętokrzyskim Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii,

     i Poradni Chirurgii Naczyniowej,

 1. pozaregulaminowym w Świętokrzyskim Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii,
 2. pozostawaniu w gotowości do udzielania świadczeń a w razie konieczności stawienia się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w Świętokrzyskim Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowy dla zadań 1,2zał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- lek. Andrzej Trofimiuk; dn.09.06.2022 r.; godz. 9.30

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 09.06.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 20.06.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE NR  4/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz w Poradni Ginekologiczno - Położniczej w godzinach jej funkcjonowania.

 

Zadanie Nr 2:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowy dla zadań 1,2 zał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Protokół

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- lek. Andrzej Trofimiuk; dn.16.05.2022 r.; godz. 9.30

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 16.05.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 24.05.2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR  3/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia  w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów  cywilno-prawnych w zakresach:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Dziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

Zadanie Nr 2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie regulaminowym w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Zadanie Nr 3 :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Preluksacyjnej w godzinach jej funkcjonowania.

Zadanie Nr 4:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Okres obowiązywania umów od 01.05.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowy  – zał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn.14.04.2022 r.; godz. 13.00

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 14.04.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 22.04.2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR  2/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia  w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów w zakresach:

Zadanie Nr 1:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Dziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

Zadanie Nr 2

Wykonywanie znieczuleń do zabiegów ERCP w Dziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

Zadanie Nr 3 :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu całościowego w Świętokrzyskim Centrum Reumatologii

Zadanie Nr 4:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w ramach kontraktu całościowego w Dziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

 

Okres obowiązywania umów od 01.04.2022 r. na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wzór umowy dla zadań 1,2,3zał. 1, zał. 2

Wzór umowy dla zadania 4  – zał. 1, zał. 2

Wzór umowy użyczenia

Zarządzenie

Protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn.14.03.2022 r.; godz. 12.00

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 14.03.2022 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 22.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE NR  1/22

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie elektromiografii (EMG)

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektromiografii (EMG) na rzecz pacjentów ZOZ w Końskich w zakresie procedur medycznych:

 1. Próba miasteniczna (badanie 1 mięśnia)
 2. Próba tężyczkowa
 3. Badanie 1 mięśnia metodą ilościową
 4. Badanie 1 mięśnia metodą jakościową
 5. Badane 1 nerwu – włókna ruchowe i fala F
 6. Badanie 1 nerwu – włókna czuciowe
 7. Zespół cieśni tj. 2x włókna ruchowe i  2 x włókna czuciowe
 8. Jednorazowa elektroda igłowa koncentryczna

 

Okres obowiązywania umowy od 01.02.2022 r. na czas udzielania świadczeń.

Realizacja świadczeń odbywać się będzie w siedzibie Zleceniodawcy w dniach i godzinach z ustalonych z wyłonionym w drodze postępowania Oferentem.

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Zarządzenie

Oferta

Wzór umowy

Protokół

 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich - mgr inż. Jerzy Grodzki; dn.11.01.2022 r.; godz. 12.00

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 11.01.2022 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż dn. 19.01.2022 r.
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2022-01-19 12:36:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-11 09:37:19
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2023-04-06 15:00:25
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-11 09:37:19
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dróżdż Robert
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-11 13:07:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Ciecierska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-11 09:37:19
 • Liczba odsłon: 10148
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731690]

przewiń do góry