OGŁOSZENIE NR  18/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy i wydanie orzeczenia lekarskiego na rzecz pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich obejmujących:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne wraz z wydaniem orzeczenia,
 • badania kontrolne na zakończenie świadczenia pracy przez pracownika,
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wydaniem orzeczenia,
 • ekspozycję zawodową,
 • profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem z uwagi na warunki pracy.
 • Uczestniczenie w komisjach i konsultacjach z zakresu BHP

Orientacyjna liczba pracowników: 860 osób.

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2022 r. na czas udzielania świadczeń.

Realizacja świadczeń odbywać się będzie w siedzibie Zleceniodawcy w dniach i godzinach z ustalonych z wyłonionym w drodze postępowania Oferentem.

ogłoszenie
zarządzenie
oferta
wzór umowy
protokół
 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich - mgr inż. Jerzy Grodzki; dn.14.12.2021 r.; godz. 11.00

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 14.12.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska dn. 22.12.2021 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR  17/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia  w konkursach ofert poprzedzających zawarcie umów w zakresach:

 1. świadczeń zdrowotnych udzielanych  w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Oddziale Nefrologicznym oraz  w Stacji Dializ i Zespole Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
 2. udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na badaniu i kwalifikacji pacjentów do szczepień przeciwko COVID,

Okres obowiązywania umów od 01.01.2022 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn.09.12.2021 r.; godz. 12.00

Opublikował

Hanna Lesiak; dn. 09.12.2021 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 17.12.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE NR  16/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie:

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych  w czasie regulaminowym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • świadczeń zdrowotnych udzielanych  w czasie pozaregulaminowym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

wzór umowy

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich - mgr inż. Jerzy Grodzki; dn.15.11.2021 r.; godz. 11.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 15.11.2021 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 23.11.2021 r.

 

Okres obowiązywania umowy od 09.12.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

 OGŁOSZENIE NR  15/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-   świadczeń zdrowotnych udzielanych  w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym,

-   świadczeń zdrowotnych udzielanych  w czasie pozaregulaminowym w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 Okres obowiązywania umowy od 26.11.2021 r. na czas udzielania świadczeń.

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn.18.10.2021 r.; godz. 11.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 18.10.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 26.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE NR  14/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711), Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych:

badanie osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie ZOZ w Końskich w sytuacji stosowania przymusu bezpośredniego,

- wydanie opinii telefonicznej dotyczącej przedłużenia okresów stosowania przymusu bezpośredniego.

Okres obowiązywania umowy od 15.10.2021 r. na czas udzielania świadczeń.

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich - mgr inż. Jerzy Grodzki; dn.20.09.2021 r.; godz. 11.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 20.09.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 28.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE NR  13/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie:

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych  w czasie pozaregulaminowym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Okres obowiązywania umowy od 08.10.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn.14.09.2021 r.; godz. 10.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 14.09.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 22.09.2021 r.

 

 

 OGŁOSZENIE NR  12/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nefrologicznej w godzinach jej funkcjonowania.                            

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich - mgr inż. Jerzy Grodzki; dn.06.07.2021 r.; godz. 11.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 06.07.2021 r.

Zmodyfikował

Hanna Lesiak; dn. 14.07.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE NR  11/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie:

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych w czasie regulaminowym w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym,
 • opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Chirurgicznej Ogólnej w godzinach jej funkcjonowania,
 • pełnienia funkcji Kierownika Bloku Operacyjnego.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu  z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich - mgr inż. Jerzy Grodzki; dn.22.06.2021 r.; godz. 11.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 22.06.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn.30.06.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE NR  10/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej

 

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn.7.06.2021 r.; godz. 10.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 07.06.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 15.06.2021 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR  9/21
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (j.t. Dz.U.2021.711), Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w zakresie:
1) badań histopatologicznych,
2) badań cytologicznych,
3) badań śródoperacyjnych,
4) konsultacji specjalisty patomorfologa,
5) sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi i wydaniem opinii o przyczynie zgonu.
 
Okres obowiązywania umowy od 1.07.2021 r. Umowa będzie zawarta na czas udzielania świadczeń i ulegnie rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
 
 
 
Załącznik nr 2 pdf do Ogłoszenia                       
 
 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn.27.05.2021 r.; godz. 12.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 27.05.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 8.06.2021 r. godz. 10.40

 

OGŁOSZENIE NR  8/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2021.711) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie:

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych  w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Oddziale Okulistycznym
 • opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Okulistycznej w godzinach jej funkcjonowania                             

 

Okres obowiązywania umowy od 08.06.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

ogłoszenie

zarządzenie

oferta

protokół

 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn.17.05.2021 r.; godz. 8.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 17.05.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 25.05.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE NR 7/21

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych w czasie regulaminowym i pozaregulaminowym w Oddz. Chirurgii Ogólnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 19.04.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 
 

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 01.04.2021 r.; godz. 11.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 01.04.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn.09.04.2021 r.

 

 
 
OGŁOSZENIE NR  6/21
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• świadczeń zdrowotnych udzielanych w czasie pozaregulaminowym w Oddz. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• opieki lekarskiej nad pacjentami w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w godzinach jej funkcjonowania
 
Okres obowiązywania umowy od 8.04.2021 r. na czas udzielania świadczeń i ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 
 

 

Podmiot udostępniający informacje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Wytworzył
z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 23.03.2021 r.; godz. 13.00
Opublikował
Anna Ciecierska; dn. 23.03.2021 r.
Zmodyfikował
Anna Ciecierska; dn. 31.03.2021 r.
 
 
OGŁOSZENIE NR  5/21
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• świadczeń zdrowotnych udzielanych w czasie pozaregulaminowym w Oddz. Nefrologicznym i Stacji Dializ 
• opieki lekarskiej nad pacjentami w Poradni Reumatologicznej w godzinach jej funkcjonowania
 
 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 3.03.2021 r.; godz. 11.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 3.03.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 13.03.2021 r.

 

 
OGŁOSZENIE NR  4/21
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (j.t. Dz.U.2020.295 ze zm.), Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. badania elektrofizjologiczne EPS (ICD9-37.261),
2. ablacja przezskórna prądem RF i crioablacja (ICD9-37.342),
3. ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca metodą endowaskularną (Gr JGP E43, ICD9 37.341),
4. ablacja przezskórna prądem RF z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D (Gr JGP E46 i E47, ICD9-37.342 i 37.272),
5. ablacja migotania przedsionków (Gr JGP E48),
6. produkt odrębny – ablacja w burzy elektrycznej (5.52.01.0001505, ICD9- 37.342 i 37.272),
7. konsultacje elektrofizjologiczne w zakresie ablacji.
 
 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 9.02.2021 r.; godz. 9.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 9.02.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 26.02.2021 r.

 

OGŁOSZENIE NR  3/21
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach pozaregulaminowych funkcjonowania w/w oddziału.

 

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 8.02.2021 r.; godz. 9.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 8.02.2021 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 17.02.2021 r.

 

 

 
OGŁOSZENIE NR  2/21
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz.U.2020.295) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych „na wezwanie” udzielanych w niedziele w Stacji Dializ 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach pozaregulaminowych funkcjonowania w/w oddziału
 
Zarządzenie
Ogłoszenie
Oferta
Protokół
 
Podmiot udostępniający informacje
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich
Wytworzył
z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 12.01.2021 r.; godz. 14.00
Opublikował
Anna Ciecierska; dn. 13.01.2021 r.
Zmodyfikował
Anna Ciecierska; dn. 21.01.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, serologii transfuzjologicznej i mikrobiologii.

Pytania i odpowiedzi 1.1

Pytania i odpowiedzi 1.2

Załącznik nr 1 z wykazem badań poprawiony

Odpowiedź na odwołanie- pobierz

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-05 14:00:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-05 14:02:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-05 14:02:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-05 14:02:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-05 14:02:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-05 14:02:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-05 14:03:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-22 14:23:34
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Dróżdż Robert
  • Data dodania: 2021-01-29 15:30:24
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-04-09 10:40:20
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-05-17 08:18:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-05-17 08:19:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-05-17 08:22:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-05-17 08:22:49
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-05-17 08:24:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-05-17 08:24:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-05-25 10:32:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data dodania: 2021-06-15 14:36:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciecierska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-05 13:49:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Ciecierska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-22 14:18:50
 • Liczba odsłon: 17085
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731699]

przewiń do góry