Ogłoszenia 2018 rok
OGŁOSZENIE NR 20/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. 2018.2190 t.j.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 -  opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 - opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej
  i Angiologii,
 - wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego (JGP H13; H14; H16;
  H17)
 - opieki lekarskiej nad pacjentami Stacji Dializ (świadczenia zdrowotne  w   ramach
      pozostawania w gotowości telefonicznej do ich udzielania
      w zakresie konieczności przeprowadzenia zabiegu dializy oraz
      przeprowadzenia kwalifikacji do przeszczepu nerki),
  - opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
  -  opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Chirurgii Naczyniowej,
  -  opieki lekarskiej nad pacjentami Hospicjum Stacjonarnego,
  - wykonywania badań przez lekarza w Pracowni EMG (badanie EMG, badanie
     ENG, próba miasteniczna, próba tężyczkowa, badanie w kierunku zespołu cieśni
     nadgarstka, badanie w kierunku uszkodzenia nerwu łokciowego, badanie w kierunku
     polineuropatia/miopatii, badanie w kierunku choroby neuronu ruchowego, badanie
     splotu)
- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Dermatologicznego.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

  - w regulaminowym czasie oraz pozaregulaminowym czasem funkcjonowania Działu
    Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ w Końskich (formularz ofertowy 1),
  - pozaregulaminowym czasem funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii
     Naczyń i Angiologii w ZOZ w Końskich (formularz ofertowy 1) ,
  - w zakresie wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego
     w pozaregulaminowym czasie funkcjonowania  ZOZ  w Końskich (formularz ofertowy 2),
  -  w Stacji Dializ w niedziele w ramach pozostawania w gotowości  telefonicznej do ich
     udzielania (formularz ofertowy 3),
  - w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w ZOZ w Końskich
       (formularz  ofertowy 1),
  - w regulaminowym czasie funkcjonowania Poradni Chirurgii Naczyń w ZOZ 
    w Końskich (formularz ofertowy 1),
  - w regulaminowym czasie oraz pozaregulaminowym czasem funkcjonowania
    Hospicjum stacjonarnego w ZOZ w Końskich (formularz ofertowy 1),
   - w Pracowni Badań EMG w Dziale Neurologicznym w ZOZ w Końskich
     (formularz  ofertowy 4).
   - w regulaminowym czasie funkcjonowania Oddziału Dermatologicznego w ZOZ
     w Końskich (formularz ofertowy 1).


w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 01.01.2019 r. na czas udzielania świadczeń.

zarządzenie-98-2018
ogłoszenie-20-18
formularz_ofertowy_1
formularz_ofertowy_2
formularz_ofertowy_3
formularz_ofertowy_4
protokół_20-18


Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 4.12.2018 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 4.12.2018 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż; dn. 19.12.2018 r.

OGŁOSZENIE NR 19/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-- opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 01.12.2018r. na czas udzielania świadczeń.

 
zarządzenie_97-18

ogłoszenie_19-18

formularz_ofertowy_19-18

protokół_19-18


Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 8.11.2018 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 8.11.2018 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż; dn. 23.11.2018 r.


OGŁOSZENIE NR 18/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego (JGP H13;
     H14; H16; H17).
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania zabiegów operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w pozaregulaminowym czasie funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
Okres obowiązywania umowy od 23.11.2018r. na czas udzielania świadczeń.


ogłoszenie

zarządzenie

formularz_ofertowy

protokół


Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 31.10.2018 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 31.10.2018 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż; dn. 15.11.2018 r

OGŁOSZENIE NR 17/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Alergologicznej dla dzieci.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej dla dzieci w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Okres obowiązywania umowy od 31.10.2018r. na czas udzielania świadczeń.


ogłoszenie

zarządzenie

formularz ofertowy

protokół


Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 9.10.2018 r.

Opublikował

Robert Dróżdż; dn. 9.10.2018 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż; dn. 24.10.2018 r
OGŁOSZENIE NR 16/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

ogłoszenie

zarządzenie 

formularz ofertowy

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 18.09.2018 r.; godz. 10.05

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 18.09.2018 r.

Zmodyfikował

Anna Ciecierska; dn. 3.10.2018 r. godz. 10.16


OGŁOSZENIE NR 15/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz.U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

   Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych.
Okres obowiązywania umowy od 01.10.2018r. na czas udzielania świadczeń.


   ogłoszenie

   zarządzenie Dyrektora

   formularz ofertowy

  protokół 15.18Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 7.09.2018 r.; godz. 09.00

Opublikował

Robert Dróżdż ; dn. 7.09.2018 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż 24.09.2018 r.


OGŁOSZENIE NR 14/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz.U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Ratownictwa Medycznego/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poza regulaminowym czasem funkcjonowania Działu Ratownictwa Medycznego/SOR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych.

  ogłoszenie

zarządzenie

  formularz ofertowy

  protokół do konkursu
  

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 21.08.2018 r.; godz. 13.30

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 22.08.2018 r.

Zmodyfikował

Robert Dróżdż; dn. 05.09.2018 r.


OGŁOSZENIE NR 13/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym i poza regulaminowym czasem funkcjonowania Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

ogłoszenie

zarządzenie

formularz ofertowy

protokół
OGŁOSZENIE NR 12/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz.U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-  opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym i poza regulaminowym czasie funkcjonowania Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych.

ogłoszenie

zarządzenie 

formularz ofertowy

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 23.07.2018 r.; godz. 10.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 23.07.2018 r.


OGŁOSZENIE NR 11/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz.U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-  opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń

     i Angiologii

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym czasie funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń i Angiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych.

ogłoszenie
zarządzenie
formularz ofertowy
unieważnienie

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 10.07.2018 r.; godz. 14.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 10.07.2018 r.

OGŁOSZENIE NR 10/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Ginekologiczno-Położniczego/Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym/Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich.

ogłoszenie

zarządzenie

formularz ofertowy

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. Wojciech Przybylski; dn. 21.06.2018 r.; godz. 11.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 21.06.2018 r.

protokół


OGŁOSZENIE NR 9/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2018.160 ) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń

    i Angiologii

-  opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum 

    Reumatologii/Poradni Reumatologicznej

- opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Ratownictwa Medycznego

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum

  Chirurgii Naczyń i Angiologii,

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum

   Reumatologii/Poradni Reumatologicznej,

- poza regulaminowym czasem funkcjonowania Działu Ratownictwa

  Medycznego

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach umowy cywilno-prawnej.


ogłoszenie

zarządzenie  

formularz ofertowy

protokół

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 24.05.2018 r.; godz. 12.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 11.06.2018 r.


OGŁOSZENIE NR 8/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Pediatrycznego

ogłoszenie

zarządzenie

formularz ofertowy

protokół


OGŁOSZENIE NR  7/2018

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


N a podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (j.t. Dz.U.18.160), Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji nerki pod kontrolą USG.

ogłoszenie i specyfikacja

oferta (zał. 1)

oświadczenie (zał. 2)

akceptacja umowy (zał. 3)

wzór umowy (zał. 4)

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

Dyrektor ZOZ w Końskich- dr n. med. W. Przybylski; dn. 24.05.2018 r.; godz. 11.30

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 24.05.2018 r. godz. 13.01


zawiadomienie

rozstrzygnięcie

Podmiot udostępniający informacje

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Wytworzył

z-ca Dyrektora ZOZ w Końskich- mgr inż. Jerzy Grodzki; dn. 24.05.2018 r.; godz. 12.00

Opublikował

Anna Ciecierska; dn. 4.06.2018 r.


OGŁOSZENIE NR 6/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

-  opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń

     i Angiologii

-  opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Chirurgii Ogólnej/Poradni

       Chirurgii Ogólnej

- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Chirurgii Urazowo-

      Ortopedycznej/Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Nefrologicznego/Stacji

     Dializ/Zespołu Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

-   opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Gastroenterologicznego

- opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Ratownictwa Medycznego.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum

    Chirurgii Naczyń i Angiologii,

- w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Chirurgii Ogólnej,

- w regulaminowym czasie funkcjonowaniu Poradni Chirurgii Ogólnej,

- w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Oddziału Nefrologicznego/Stacji

   Dializ/Zespołu Domowej Dializoterapii Otrzewnowej,

- poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Nefrologicznego/ /Stacji Dializ,

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Działu Gastroenterologicznego,

- poza regulaminowym czasem funkcjonowania Działu Ratownictwa  Medycznego

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych.


ogłoszenie

zarządzenie 

formularz ofertowy

  protokol_6-2018.pdf
 

 
OGŁOSZENIE NR 5/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- udzielania świadczeń na stanowisku Kierownika Świętokrzyskiego Centrum

   Reumatologii

- opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii oraz

   Poradni Reumatologicznej

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii i Poradni Reumatologicznej oraz udzielania świadczeń na stanowisku Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii w ZOZ 

w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

ogłoszenie

Zarządzenie 21/18

formularz ofertowy dla kierownika

formularz ofertowy dla lekarza

protokółOGŁOSZENIE NR 4/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Okulistycznej

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Poradni Okulistycznej w ZOZ 

w Końskich w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.


Zarządzenie 20/18

ogłoszenie

formularz ofertowy

protokół

OGŁOSZENIE NR 3/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń i Angiologii oraz Poradni Chirurgii Naczyń

  Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem   funkcjonowania

Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyń i Angiologii oraz w regulaminowym czasie funkcjonowania Poradni Chirurgii Naczyń, w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

formularz ofertowy

ogłoszenie

zarządzenie

protokół

OGŁOSZENIE NR 2/18

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Chirurgii Ogólnej

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem  funkcjonowania  Oddziału Chirurgii Ogólnej w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej.

formularz ofertowy

ogłoszenie

Zarządzenie 16/18

protokółOGŁOSZENIE NR 1/18
O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE SWIADCZEN ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011
(tj. Dz. U. 2018.160) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza
do skladania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie
umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- udzielania świadczeń na stanowisku Kierownika Działu Ratownictwa
Medycznego
- opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Ratownictwa Medycznego
- wykonywania badan endoskopowych w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej i
Zabiegowej


ogloszenie_1-18.pdf
zarzadzenie_3-2018.pdf
formularz_ofertowy_1-18.pdf
protokol-1-18.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-02 13:12:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciecierska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-02 13:12:49
  • Liczba odsłon: 1293
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731714]

przewiń do góry