Ogłoszenia 2017 rok


OGŁOSZENIE NR 14/17

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2016.1638.ze zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- wykonywania czynności w zakresie diagnostyki obrazowej przez technika elektroradiologii w Dziale Rentgenodiagnostyki, Pracowni Elektrofizjologii.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej w Dziale Rentgenodiagnostyki, Pracowni Elektrofizjologii.


Zarządzenie-    88.17.pdf

Ogłoszenie 14/17 -   14.17.pdf

Formularz ofertowy-    formularz.pdf    

protokół

OGŁOSZENIE NR 13/17

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2016.1638.ze zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii
     Naczyniowej i Angiologii

- udzielania świadczeń na stanowisku Kierownika Świętokrzyskiego Centrum
   Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania
Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
oraz udzielania świadczeń na stanowisku Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej  i Angiologii w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej w ZOZ Końskie.

formularz_ofertowy kierownik..pdf

formularz_ofertowy_13.pdf

ogloszenie_13.pdf

zarzadzenie_79.pdf

protokół-   dokument_2d137.pdfOGŁOSZENIE NR 12/17

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U . 2016.1638 ze zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Okulistycznego

- opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Ratownictwa Medycznego

- opieki lekarskiej nad pacjentami Hospicjum stacjonarnego

- opieki lekarskiej nad pacjentami Por. Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci,    Poradni Okulistycznej, Poradni Leczenia Zeza oraz Poradni Endokrynologicznej

- fizjoterapii w Dziale Neurologicznym.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- w regulaminowym czasie oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania Oddziału Okulistycznego, Hospicjum Stacjonarnego,

- poza regulaminowym czasem funkcjonowania Działu Ratownictwa Medycznego,

- w regulaminowym czasie funkcjonowania Działu Neurologicznego oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci, Poradni Okulistycznej, Poradni Leczenia Zeza i Poradni Endokrynologicznej

w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej w ZOZ w Końskich. 

zarządzenie_78.pdf

ogloszenie_12.pdf

formularz_oferotwy_12.pdf

protokół-   dokument_2d136.pdf
OGŁOSZENIE NR 11/17

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2016.1638 ze zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określania indywidualnego planu leczenia dla pacjentów kierowanych „szybką ścieżką onkologiczną”.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na określaniu indywidualnego planu leczenia dla pacjentów ZOZ w Końskich kierowanych „szybką ścieżką onkologiczną” w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

zarzadzenie_77.pdf

formularz_ofertowy_dilo.pdf

ogloszenie_11.pdf      

uniewaznienie.pdf


                                                                               


OGŁOSZENIE NR 10/17 O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH   

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2016.1638.ze zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - opieki lekarskiej nad pacjentami Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w regulaminowym czasie funkcjonowania w/w komórki w ZOZ w Końskich w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

zarzadzenie.pdf

formularz_ofertowy..pdf

ogloszenie_10.17.pdf

protokol_10_17.pdf


OGŁOSZENIE NR 9/17

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

   Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2016.1638.ze zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Działu Neurologicznego

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:  
poza regulaminowym czasem  funkcjonowania w/w komórki w ZOZ w Końskich 
w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Okres obowiązywania umowy od 1.11.2017r. na czas udzielania świadczeń.


zarzadzenie_60.17.pdf  

ogloszenie_9.17.pdf  

formularz_ofertowy_2017-10-11.doc  

protokol_26-10-2017.pdf   
OGŁOSZENIE NR 8/17

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

    Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2016.1638.ze zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:  
w regulaminowym czasie  funkcjonowania oraz poza regulaminowym czasem funkcjonowania w/w komórki w ZOZ w Końskich 
w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

formularz_oferotwy.doc

ogloszenie_8_17.pdf

zarzadzenie_57_2017.pdf

protokol.pdfOGŁOSZENIE NR 7/17

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tj. Dz. U. 2016.1638.ze zm.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej,
   Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz Poradni Rehabilitacyjnej

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  w regulaminowym czasie funkcjonowania w/w komórek w ZOZ w Końskich w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

zarządzenie 50/17-    zarz.50.17.pdf

ogloszenie_7.17.pdf

protokol.pdf


OGŁOSZENIE NR 6/17

O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o dzialalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011
(tj. Dz. U. 2016.1638.ze zm.) Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Konskich
zaprasza do skladania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzaj^cym
zawarcie umowy o udzielanie swiadczeh zdrowotnych w zakresie:
- opieki lekarskiej nad pacjentami Poradni Chirurgii Naczyniowej
- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddzialu Nefrologicznego ze Stacj^^ Dializ
(swiadczenia zdrowotne w ramach pozostawania w gotowosci telefonicznej do
ich udzielania w niedziele w zakresie koniecznosci przeprowadzenia zabiegu
ostrej dializy oraz przeprowadzenia kwaiitlkacji do przeszczepienia nerki)
- opieki lekarskiej nad pacjentami Dzialu Ratownictwa Medycznego
- opieki lekarskiej nad pacjentami Oddzialu Urologicznego
Przedmiotem konkursu jest udzielanie swiadczeh zdrowotnych
w regulaminowym czasie funkcjonowania Poradni Chirurgii Naczyń oraz
pozareguiaminowym czasie funkcjonowania Oddzialu Nefrologii i Stacji Dializ,
Oddzialu Urologii i Dzialu Ratownictwa Medycznego w ZOZ w Konskich
w ramach umowy o udzielanie swiadczeń zdrowotnych.

zarzadzenie.47.2017.pdf  
ogloszenie.6.17.pdf  
formularz.ofertowy.6.17.pdf  
formularz.6.17.pdf   
protokol.pdf  OGŁOSZENIE NR 5/17

O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE TELERADIOLOGII

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2016.1638.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradilogii.

ogloszenie_5.17.pdf

szczeg.warunki_zal.1.pdf

formularz_zal.2.pdf

umowa_zal.3.pdf

uniewaznienie.pdf

OGŁOSZENIE NR 4/17

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2016.1638.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- wykonywania zabiegów operacyjnych z grupy Q 16 oraz innych zabiegów naczyniowych  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich

ogloszenie_4.17.pdf

zarzadzenie_19.17.pdf

formularz.pdf

protokol.pdf


OGŁOSZENIE NR  3/2017

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t.j. Dz. U. 2016.1638.) Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- wykonywania zabiegów koronografii i angioplastyki w Pracowni
      Hemodynamiki przez lekarzy specjalistów,

- wykonywania zabiegów koronografii i angioplastyki w Pracowni 
      Hemodynamiki przez lekarzy specjalistów i koordynowania pracy Pracowni 
      Hemodynamiki,

- wykonywania czynności pielęgniarskich w Pracowni Hemodynamiki 
     i koordynowania pracy personelu średniego,

-  wykonywania czynności w zakresie  diagnostyki obrazowej  przez technika 
    radiologii,

-  wykonywania czynności w zakresie ochrony radiologicznej przez inspektora ochrony         radiologicznej.  

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej  w Pracowni Hemodynamiki w ZOZ w Końskich.


    a295-protokol.pdf  

ogloszenie_3.17.pdf

zarzadzenie_17.17.pdf

formularz_ofertowy_technik.pdf

formularz_ofertowy_pielegniarka.pdf

formularz_ofertowy_lekarz.pdf

formularz_ofertowy_lek._koordynator.pdf

formularz_ofertowy_ior.pdfOGŁOSZENIE NR  2/2017

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

     

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (j.t. Dz.U.16.1638 ze zm.), Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.       badania elektrofizjologiczne EPS (ICD9-37.261, JGP E44),

2.     ablacja przezskórna prądem RF i crioablacja (ICD9-37.342, JGP E43),

3.   ablacja przezskórna prądem RF z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D (JGP E46, ICD9 37.342 i 37.272),

4. ablacja przezskórna prądem RF z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D (JGP E47, ICD9-37.342 i 37.272),

5.      ablacja migotania przedsionków (ICD9- 37.342 i 37.272, JGP E48),

6.        konsultacje elektrofizjologiczne w zakresie ablacji.


          protokol-20170317.pdf  

zarzadzenie10.17.pdf

szczegolowe_warunki.pdf

oferta_formularz.pdf

wzor_umowy.pdf

zal.1__do__umowy.pdf

zal.2__do_umowy.pdf

Ogłoszenie 1/17

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami ŚCChNiA

ogloszenie1.17.pdf

zarzadzenie8.17.pdf

protokol_1.17.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciecierska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-02 13:14:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciecierska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-02 13:45:40
  • Liczba odsłon: 1468
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731684]

przewiń do góry