Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa - obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie 12 miesięcy., o łącznym prognozowanym wolumenie 9 640 000 kWh do 1 punktu poboru nr PL0031933999 przy ciśnieniu nie niższym niż 160 kPa o mocy maksymalnej 300m3/h ciśnienie maksymalne 0,4 MPa moc umowna 3292 kWh/h minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych 850kWh/h. Stacja redukcyjna – pomiarowa gazu typ ALSI 800/0,4P (gazomierz turbinowy DN150 G400PN 16 plus system telemetryczny), podłączony do sieci dystrybucyjnej.

Zmiana Sprzedawcy kolejna obecnie posiadana umowa kompleksowa z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa  w grupie taryfowej BW-6

 

Szacowany pobór paliwa gazowego rozbity na miesiące w okresie trwania umowy [kWh]

Styczeń – 1 300 000

Luty – 1 100 000

Marzec – 1 150 000

Kwiecień – 750 000

Maj –  550 000

Czerwiec – 430 000

Lipiec – 430 000

Sierpień – 430 000

Wrzesień – 450 000

Październik – 750 000

Listopad – 1 000 000

Grudzień – 1 300 000

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 732564]

przewiń do góry