1. Przedmiot zamówienia są usługi w zakresie:

-  wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego

- kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego

 

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:

-              załącznik nr 4 - wymagania i zakres czynności przy pracach utrzymania czystości i dezynfekcji wraz z określoną częstotliwością mycia i dezynfekcji w poszczególnych strefach, oraz wykaz czynności i zadań pomocniczych przy pacjencie wykonywanych na zlecenie personelu medycznego, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

-              załącznik nr 5 - wymagany harmonogram obsady dobowej Wykonawcy

-              załącznik nr 3 - wykaz powierzchni objętych zamówieniem

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

90910000-9 Usługi sprzątania

90921000-9 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków                                  

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731867]

przewiń do góry