Numer sprawy: DSUiZP 252/JK/6/2020.


link do składania oferty i pytań

https://platformazakupowa.pl/transakcja/309559


systematyczne – sukcesywnie dostawy przez okres 36 miesięcy:  materiałów, narzędzi  zużywalnych do zabiegów endowaskularnych wg  zadań od 1 do 23 i do zabiegów kardioangiograficznych, - wg. zadań od 24 do 28


Ogłoszenie o zamówieniu;

ogloszenie_6_2020_przed_publikacja.pdf
oglosznie_poo_publikacji_6_2020.pdf


Dokumenty do postępowania;

siwz_jk_6_2020_chirurgia_nacz_i_hemodyn_.docx
zal_nr_1_zad_1-28_jk_6_2020.docx
zal_nr_2_form_cenowe.xlsx
zal_nr_3_jedz_06_2020.zip
zal_4_isto.pos.war.umowy_jk_6_2020.docx
zal_nr_5_ist_post_umowy_depo_jk_6_2020.doc

Wnioski i odpowiedzi na wnioski;

odpowiedzi_na_pytania_06_2020_jk-sig.pdf

skorygowane odpowiedzi na pytania krekta polega na poprawie odpowiedzi na pytanie nr 2

odpowiedzi_na_pytania_06_2020_jk-sig_wersja_poprawiona.pdfOdwołania;Informacja z sesji otwarcia ofert;

informacja_z_sesji_otwarcia_ofert__jk_6_2020-sig.pdf

Zawiadomienie o wyborze;

zawiadomienie_o_wyborze__jk_6_2020-sig.pdf

Inne;


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731869]

przewiń do góry