„INFORMATYZACJA ZOZ W KOŃSKICH” Zamówienie jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014),  Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia). DSUiZP 252/JK/18/2020

 

link do składania ofert oraz pytań https://platformazakupowa.pl/transakcja/361370

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731867]

przewiń do góry